Nieuws

Subsidie planmatig onderhoud monumenten

Vanaf zaterdag 15 januari 2011 aanstaande kan subsidie worden aangevraagd voor planmatig onderhoud van een rijksmonument. Op die dag is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort speciaal hiervoor open van 9 tot 14 uur.

Verhuizing

Per 10 januari 2011 hebben wij een nieuwe lokatie :
Oude adres :
Prins Schilderwerken BV
van Eeghenboslaan 4
6711 EB Ede
tel. 0318 618962
fax. 0318 617495
 
Nieuw postadres :
Prins Schilderwerken BV
Postbus 160
6710 BD EDE
 
Nieuw bezoekadres :
Prins Schilderwerken BV
Max Planckstraat 2A
6716 BE EDE
 

NEN normen niet algemeen bindend

Het Hof constateert dat NEN-normen niet zijn vastgesteld op grond van een regelgevende bevoegdheid, deze normen veelal geen eisen stellen, maar slechts rekenmethodes zijn, aan NEN-normen niet behoeft te worden voldaan voor zover op andere wijze een gelijkwaardig resultaat wordt bereikt en de NEN-normen voldoende bekendheid hebben. Zij kunnen namelijk worden ingezien en aangeschaft.

Verlaagd BTW tarief Renovatie

Minister De Jager Minister De Jager heeft aangekondigd dat het btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden tijdelijk omlaag gaat van 19 naar 6 procent. Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Daarmee wordt bedoeld: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet de materialen.

25 jaar werkzaam bij Prins Schilderwerken

Op 18 juni hebben wij een feest gehad ter ere van het 25 jarig jubileum van Arie Spies. We zijn hier natuurlijk heel trots op en hebben daarom een feest gehad met familie/ vrienden en collega's.
 
Naast Arie zijn ook Leo , AB, Piet en Jan al meer dan 25 jaar werkzaam bij Prins Schilderwerken.

Subsidie isolatieglas

De overheid wil eigenaar-bewoners stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in de eigen woning. Specifiek voor het laten plaatsen van isolatieglas heeft het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie een budget van € 45 miljoen beschikbaar gesteld.

Met ingang van 1 oktober 2009 is de Tijdelijke subsidieregeling isolatieglas in werking.

Verlaagd BTW-tarief

Voor alle woningen die ouder zijn dan 2 jaar die hoofdzakelijk particulier worden bewoond, geldt een verlaagd BTW-tarief van 6,00 % i.p.v. 19,00 %. Op de website van de belastingdienst is hier meer informatie over te vinden.

Oplevering nieuwe website

Om aan te geven dat Prins Schilderwerken vooruitstrevend te werk gaat, hebben we besloten dat de website aan een update toe was. Inmiddels is dit project afgerond en kijkt u nu naar het resultaat.

Gerealiseerde projecten

Prachtig historisch kantoorpand
Dorine hair-beauty salon
VvE Achterdoelen