Criteria tijdelijke laag-BTW-regeling bekend!

Per 1 maart gaat het btw-tarief over de arbeidscomponent voor renovaties en onderhoud van 21 naar 6 procent. Het is een tijdelijke maatregel. Over de precieze uitwerking was voor onduidelijkheid. Staatssecretaris Weekers heeft die duidelijkheid nu gegeven.

Een belangrijk verschil met de 'gewone' 6-procentsregeling voor onder andere schilders, de regeling Arbeids Intensieve Diensten, is dat het bij deze nieuwe, tijdelijke maatregel, alleen gaat over de arbeidscomponent van een factuur. Materialen die bij een klus worden gebruikt orden vallen onder het 21-procentstarief.

Onderhoud NL

In de appendix van de maatregel worden antwoorden gegeven op een groot aantal vragen die leven over de maatregel. Nutting om kennis van te nemen. De maatregel is genomen in het kader van het Bouwakkoord dat minister Stef Blok sloot met een aantal politieke partijen: een pakket aan maatregelen om de woningmarkt en de bouw een economische impuls te geven.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn, in het kader van de regeling, particulieren, maar ook woningcorporaties, vve's of institutionele beleggers. Als het maar om woningen gaat. Wanner u in onderaanneming werkt, is het verlaagd tarief (net als schilderen) van toepassing bij zowel de relatie hoofdaannemer - opdrachtgever, als bij de relatie hoofdaannemer - onderaannemer. Het geldt dus ook voor aanbrengen en vernieuwen van (dubbel) glas.

Ook architecten

Voor op maat gemaakte goederen die onderdeel van de woning gaan uitmaken, zoals deuren, kozijnen of dakkapellen, geldt ook de lage btw voor de arbeidskosten. Nieuw is dat het lage bttw-tarief ook geldt voor woonboten en woonwagens mits deze worden bewoond en op één plek worden gebruikt. Verder is ook nieuw dat ook architecten onder de regeling vallen mits zij een renovatieproject begeleiden.

Periode

Wanneer u al bezig ben met een opdracht, maar het werk op of na 1 maart 2013 afsluit en op of na 1 maart 2013 de factuur stuurt, mag u de tijdelijke regeling toepassen. Het geldt ook andersom: als u voor 1 maart 2014 een werk uitvoert, maar op of na 1 maart 2014 het werk afsluit en factureert moet u weer het hoge tarief in rekening brengen. Het werk en de werkzaamheden moeten dus zijn afgerond vóór 1 maart 2014. Het is zeer belangrijk dat u daar nu al rekening meer houdt!

Twee jaar oud

Net als bij de schilder-btw moet ook de woning ouder dan twee jaar zijn. Net als bij schilderen is het niet verplicht om een Ouderdomsverklaring te laten ondertekenen door de opdrachtgever. Let op: u blijft als onderneming verantwoordelijk voor het toepassen van het juiste tarief. Fosag adviseert, wanneer u over de ouderdom twijfelt, wel een Ouderdomsverklaring te maken en door uw opdrachtgever te laten ondertekenen.

 

Bron: www.schildersvak.nl

 

 

Gerealiseerde projecten

Binnenschilderwerk 3D Worknet te Ede
Appartementencomplex
VvE Valkestein te Ede