Verlaagd BTW tarief Renovatie

Minister De Jager Minister De Jager heeft aangekondigd dat het btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden tijdelijk omlaag gaat van 19 naar 6 procent. Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Daarmee wordt bedoeld: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet de materialen. De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning) Het verlaagde btw-tarief is niet van toepassing op het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning. Het lagere tarief geldt ook niet voor glazenwassen, aanleg en onderhoud van tuinen of het plaatsen van omheiningen, het vervangen van gordijnen en zonwering, de diensten van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie- en herstelwerkzaamheden en ook niet voor sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de arbeidscomponent van de gehele (lopende) verbouwing of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al vóór 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd. Eerder afgesproken prijzen voor werkzaamheden die in de vastgestelde periode worden afgerond, dienen door de ondernemer gecorrigeerd te worden voor wat het btw-deel betreft. CBW-MITEX betitelt de fiscale steunmaatregel voor de bouw als "fantastisch nieuws". "Voor consumenten wordt het ineens weer aantrekkelijk om het huis te verbouwen," aldus voorzitter Jan Meerman. "Hier profiteert de woonbranche van, een verbouwing is namelijk het moment bij uitstek om nieuwe aankopen te doen voor het interieur."    

 

Gerealiseerde projecten

61 woningen planmatig onderhoud Agaatstraat
Edese Golf Club
Valkestein B Ede