FSC Gecertificeerd ! 02-2011

FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

FSC is succesvol

  • Door de manier van werken van FSC worden de verschillende belangen - milieu, mens en economie - evenwichtig afgewogen
  • FSC wordt als enig keurmerksysteem gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties in de wereld, vakbonden en het (internationale) bedrijfsleven
  • FSC is de enige organisatie met een onafhankelijk consistent standaard- en certificeringsysteem dat wereldwijd toepasbaar is voor alle soorten bossen en plantages
  • FSC werkt transparant en democratisch

FSC biedt bedrijven een praktische oplossing om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aanvankelijk leunde FSC voornamelijk op een paar bedrijven die hun nek durfden uitsteken. Inmiddels heeft FSC een onstuimige groei doorgemaakt. De cijfers spreken voor zich.

Hoe werkt FSC?

De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Door het FSC-keurmerksysteem kunnen boseigenaren die zich aan de afspraken houden, zich onderscheiden van degenen die hun bos niet goed beheren. Daarnaast maakt FSC het hout herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het uit goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen. Certificeren gebeurt door een van de vijftien onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC zijn geaccrediteerd.

Resultaat is dat we kunnen zeggen dat ‘FSC alleen FSC is als er FSC op staat'. U kunt dit zelf controleren op de internationale website www.info.fsc.org.

Vraag en aanbod

Voor al het hout, en een groot deel van de papiertoepassingen, bestaan producten met het FSC-keurmerk. In Nederland zijn meer dan 1700 verschillende FSC-gecertificeerde producten verkrijgbaar. Het merendeel van de houtproducten vindt zijn bestemming in de doe-het-zelfsector, de grond-, weg- en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw. Het papier wordt vooral toegepast door banken en diverse andere grote organisaties. Door de vraag naar FSC-hout in Nederland is FSC-certificering van bossen in landen van herkomst aantoonbaar tot stand gebracht.

Gerealiseerde projecten

Wilhelminaplein te Zetten
Dierenklink "De Vijfsprong "te Lunteren
Restaurant Het Pomphuis te Ede